Το API είναι διαθέσιμο να συνεργαστεί με άλλα συστήματα διαχείρισης συνδεσιμότητας.

API & Συνδεσιμότητα με άλλα συστήματα

Άνετο πάτημα.
Κουμπιά πολλαπλών χρήσεων.
Υψηλή σταθερότητα.

Ψηφιακός διακόπτης

Η εφαρμογή Super Soco είναι διαθέσιμη στη χώρα μας

Έξυπνο Σύστημα BMOS V3.3

Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας.

Υψηλή αποδοτικότητα ενέργειας

Vehicle Inspection
Location
Anti-theft system
Recort
Warning
Navigation

Πιστοποιήσεις