ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

BOSCH 1900W

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

75 χλμ (με ταχύτητα 45 χ.α.ώ και αναβάτη 75 κιλών)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

45 χ.α.ώ.

ΦΟΡΤΙΣΗ

3.5 ώρες στα 60V10A (γρήγορη φόρτιση)

Πιστοποιήσεις